Sigorta Brokerliği Nedir?

Sigorta Brokerliği, sigorta müşterisinin her türlü hakkının,  üretiminden hasar ödeme aşamasına kadar doğru adımlarla maksimum verim almasını sağlamak için kendisine sunulan hizmetin adıdır.

Broker, kanuni statüsü gereği tüm sigorta  şirketleri ile  çalışabilir ancak bağımsız konumdadır. Sigorta şirketlerinin değil, müşterinin temsilcisidir. Bu nedenle sigortalı adına en uygun olan risk yönetim ve sigorta programını tarafsız olarak belirler. Uygulamadan çıkan problemlerde sigortalının hakkını sigorta şirketine karsı koruyarak çözer. Sigortalı ile sigorta şirketi arasında sağlam bir köprü görevi üstlenir.

Broker, sigorta şirketlerini temsil eden diğer aracıların aksine, temsil etmekte olduğu sigorta şirketinin ürünleri ile kısıtlı olmayıp, tamamen müşteriye özel sigorta programları hazırlayıp, bunların sigorta şirketleri tarafından yürütülmesini sağlar.

Kurumsal bir kişiliğe sahip olan, deneyimli Yakut Sigorta’nın brokerleri, sigortalısı adına sigorta şirketleri ile bağlantı kurar, pazarlık eder, en uygun fiyat ve koşulları elde eder. Sigorta şirketlerinin finansal güvenilirliğini tanıyıp, sigortalısının en uygun seçimi yapabilmesini sağlar. Gerektiğinde uluslararası piyasadan daha uygun fiyat ve teminat bulur, hasar anında sigortalısını en iyi şekilde korur.