Finansal Sigortalar

Şirket birleşmelerinde satın alan veya satın alınan firmaların birleşme sonrasında karşılarına çıkabilecek tazminat taleplerini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktır. Temel olan, şirketler, sektör ve ekonomik trendler hakkında güncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararları almak, kayıpların önüne geçmek ve onları asgariye indirmektir.

Bilgi Al

Halka arz edilen şirketlerin, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere karşı bulunan sorumluluklarını teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Bilgi Al