Nakliyat Sigortaları

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan riskeleri teminat altına alan sigorta ürünüdür.

 

Bilgi Al

Türkiye sınırları dahilinde veya yurt dışında karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken karşılaşabileceği riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Bu sigorta ile mücevher, altın gibi değerli madenler ve taşların, nakit para ve benzeri kıymetli malların, bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında bir kaza sonucu zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri, teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Tekne İnşaat Sigortaları; yeni inşa edilmekte olan veya tadilat gören tekneleri, gemi yapımcısının sorumluluğu altındayken gerçekleşebilecek risklere karşı, inşaatın başlangıcından suya indirilip yüzdürülmesine kadar geçen süre içerisinde yaşanabilecek riskleri karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. 

Bilgi Al

Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz aracının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziyan ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al