Oto Kaza Sigortaları

Motorlu araçlar için yaptırılması yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigorta Poliçesi, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

» Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
» Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
» Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
» Aracın yanması,
» Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

 

Bilgi Al

Motorlu aracın, işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçe teminat kapsamında olmak koşuluyla poliçede yazılı teminat limitlerine kadar teminat altına alan bir sigorta ürünüdür

Bilgi Al

Üye ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazaların sonucunda zarar görenleri poliçe bedeli limitlerinde teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altınaalan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al