Özel Sigortalar

Veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

İşletmelerin ani, kaza ve tedrici olmak üzere her türlü kirliliğini ve sonrasındaki temizleme ilgili yasal yükümlülükleri teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

P&I Sigortası ingilizce de Protection & Indemnity yani koruma ve tazmin kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terimdir. Sigortacılık tarihinde en yaşlı üyelerinden birisidir. Tekne / Gemi  donatan ve sahiplerinin 3.şahıslara karşı, çevreye karşı, kendi personeline ve hatta taşıdığı yük var ise yüke karşı sorumluluklarını teminat altına bir sigorta ürünüdür.  

Bilgi Al

İnşaat firmalarının iflas etmesi veya gerçek kişinin satıcının ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi sebebiyle, policede belirtilen ön ödemeli konut satışına konu projeyi, tamamlayamaması halinde , teminat hesabında belirtilen menfaat sahiplerine teminat sağlayan sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçaların neden olduğu bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat taleplerini ve yolcuların hava taşıtlarında maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluklarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Sanat Sigortalarında, kişisel koleksiyonlara, sergilere ve galerilere, müzelere ve tarihi yapılara, şirket ve vakıf koleksiyonlarına yönelik her türlü tehlikeye karşı sigortalama sistemi geliştirmiştir.

Bilgi Al