Sağlık, Hayat & BES Sigortaları

Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Bilgi Al

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. 

Bilgi Al

Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

Bilgi Al

Seyahat Sağlık Sigortası, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içindeki hastalanma ve kazaya uğrama sonucunda oluşan; masraflarını teminat altına alan bir sigorta ürünüdür

Bilgi Al

Amatör sporcuların antreman ve mücadeler ile antreman ve mücadelere ulaşımı esnasında başlarına gelebilecek kazalar poliçe limitleriyle teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

 

Bilgi Al